Prof. Dr. Yasemin AKÇAY

Prof. Dr. Yasemin AKÇAY

Biyografi

1970 yılında Midyat’ta doğan YD Akçay, 1993 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni (UÜTF) bitirmiştir. Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanlığı (1995-1999) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD’da tamamladıktan sonra, 2005’te doçent, 2011’de Profesör ünvanını almıştır. Eylül 2006- Aralık 2006 tarihleri arasında “Professional Scientific Exchange Programme Short Term Fellowship (IFCC-PSEP)” ile araştırmacı olarak Peninsula Medical School, University of Exeter Research Center, EX1 2LU, United Kingdom’da çalışmıştır. Halan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD’da öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Dr. Akçay’ın, SCI ve uluslararası indekslerce taranan dergilerde 42 adet yayını bulunmaktadır. Dr. Akçay ayrıca Biyokimya ve Bütüncül Tıp’la ilgili pek çok kitapta editörlük, bölüm yazarlığı ve çevirmenlik yapmıştır. Bütüncül Tıp’a ilişkin çevirmen veya editör olduğu bazı kitaplar arasında Kronik Enflamasyon, Bütüncül Tıp, İleri Mitokondriyal Tıp, Hormon Tedavisi kitapları bulunmaktadır. Şu günlerde Dr. Hyman’ın Amerika ve dünyada bestseller olan “UltraMetabolizma” kitabının editörlüğünü yapmaktadır.

Dr. Akçay, TTB ve TÜBİTAK tarafından desteklenen toplam 5 adet kurs/sempozyum/çalıştayın düzenlenmesinde görev almış olup bu çalıştaylardan “Uygulamalı Proje Yazımı” değişik üniversitelerde ve kongrelerde toplam 5 kez tekrarlanmıştır.

Dr. Akçay, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında da Ozon tedavisi ve Hipnoz eğitimini tamamlamıştır ayrıca sertifikalı GAPS uygulayıcısıdır. Ayrıca Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanının “Kanıta Dayalı” hale gelmesi için bilimsel çabalar içerisinde olup bu alanda çalışmalar yapmaktadır. Bu alanın “Tıp Eğitim”i içerisinde olması gerektiği düşüncesiyle bulunduğu üniversitede seçmeli dersler de vermektedir.

Uzmanlık alanı ile ilgili uğraşılarına ek olarak; hastalıklardan korunmada beslenme modelleri ile ilgilenmektedir. “Mitokondriyal Tıp ve Kronik Enflamasyon”la ilgili çeşitli kongre-sempozyum ve toplantılarda konuşmacı olarak katılmıştır. Boş zamanlarında kitap – şiir okumak, dostlarıyla sohbet etmek, seyahat etmek ve meditasyon yapmaktan hoşlanmakta, evli olup bir kız ve bir erkek çocuğu annesidir.

Eğitimleri