Prof. Dr. Mustafa BİLİCİ

Prof. Dr. Mustafa BİLİCİ

prof-dr-mustafa-bilici

Biyografi

Öğrenim Durumu: Prof. Dr.

Derece Bölüm/ProgramÜniversite Yıl
LisansTıpÇukurova1990
Y. LisansTıpÇukurova1990
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta UzmanlıkPsikiyatriUludağ1995
Doc. / Prof.PsikiyatriKaradeniz Teknik2000

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: –

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı:

 • Depresif Bozukluklarda Hipotalamik-Pitüiter-Tiroid Eksen, 1995.                Danışman: Prof. Dr. Bilgen Taneli.

Görevler:

Görev Unvanı Görev YeriYıl
Araştırma GörevlisiUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı1991-1995
Yard. Doç. Dr.Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı1996-1999
Doç. Dr.Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı2000-2003
Klinik Şef Yard.Haydarpaşa Numune Hastanesi, Psikiyatri Kliniği2003-2005
Klinik ŞefErenköy Ruh ve Sinir Hastanesi2005-2012
Prof. Dr.Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı2012-2013
Prof. Dr.İ. Gelişim Üniversitesi İİSB Fakültesi Psikoloji Anabilim Dalı2013-2017
Prof.Dr.İ. Sabahattin Zaim Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi2017-

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

 • Tip A Davranış Özellikleri ve Koroner Kalp Hastalıkları Üzerine Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Ayşegül Giray, 1998.
 • Personel Memnuniyetinin İş Verimliliği Üzerine Etkisi. Duty Free’de Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Birkan Yılmaz, 2015.
 • Evli Bireylerde Bağlanma Stillerinin Aldatma Eğilimi ve Cinsel Yaşantılar ile İlişkisisi, Yüksek Lisans Tezi, Bürke Benan Şahinbaş, 2017.
 • Düzenli Namaz Kılma Deneyimi Yaşayanlar ile Yaşamayanların Affetme, Alçakgönüllülük, Ruh Sağlığı Sürekliliği, ve Tinsel Deneyim Düzeylerinin Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Hülya Gök, 2017.
 • Ergenlerde İnternet Bağımlılığı Sosyal Yeterlilik ve Kontrol Hissi İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Kemal Erbay Evci, 2018.
 • Çocukluk Çağında Aile İçerisinde Şiddete Maruz Kalmış Bireylerde Özgüven ve Öfke Kontrol Durumlarının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Edagül Dursun, 2018.
 • Lise Öğrencilerinin Anne Baba Tutumlarına Göre Öfke İfade Tarzlarının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Serap Bulut, 2018.

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

 • Şizofreni ve Benzer Psikozlarda Akut Faz Reaktanları. Dr. Cengiz Soylu, Uzmanlık Tezi, 1998.
 • Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarına Başvuranlarda Depresyon. Uzmanlık Tezi, Dr. İsmail Çetin,1998.
 • Trabzon İlinde Şizofreni Prevalansı. Dr. M. Arif Köroğlu, Uzmanlık Tezi, 1999.
 • Doğu Karadeniz Alt Bölgesindeki Orta Öğretim Öğrencilerinde Psikoaktif Madde Kullanımının Yaygınlığı. Dr. Saniye Efendioğlu, Uzmanlık Tezi, 2000.
 • Trabzon İlinde Yaşlılarda Demans ve Depresyon Yaygınlığı. Uzmanlık Tezi, Dr. Önder Kavakçı, 2001.
 • Nokturnal ve Güniçi Panik Atakların Semptom Profili ve Uyku Örüntüleri Açısından Karşılaştırması. Dr. Metin Ülgen, Uzmanlık Tezi, 2001.
 • Ayaktan Psikiyatri Hastalarında Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu: Yaygınlık ve Eş tanılar. Dr. Şahut Duran, Uzmanlık Tezi, 2006.
 • Suç İşleyenlerde Çocukluk Çağı Travması, Dissosiasyon ve Başa Çıkma Tutumları: Kontrollü bir Çalışma. Dr. Merih Altıntaş, Uzmanlık Tezi, 2011.
 • İşitsel Varsanı Tarifleyen Şizofreni ve Dissosiyatif Bozukluk Hastalarının Beyin Sapı İşitsel Uyarılmış Potansiyellerinin Karşılaştırılması. Uzmanlık Tezi, Dr. Sema İşitmez, 2012.
 • REM Bağımlı olan ve olmayan Obstriktif Uyku Sendromlu Hastalarda Bilişsel İşlevler. Uzmanlık Tezi, Dr. Ece Yazla, 2013.

Projelerde Yaptığı Görevler:

 • Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarına Başvuranlarda Depresyon Yaygınlığı. Proje Sorumlusu, 1998.
 • Trabzon İlinde Psikotik Bozukluk Prevalansı. Proje Sorumlusu, 1999.
 • Doğu Karadeniz Alt Bölgesindeki Orta Öğretim Öğrencilerinde Psikoaktif Madde Kullanımının Yaygınlığı. Proje Sorumlusu, 2000.
 • Trabzon İlinde Yaşlılarda Demans ve Depresyon Yaygınlığı.  Proje Sorumlusu, 2001.

İdari Görevler:

 • 1997-1999 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 2003-2005 İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Şef Yardımcısı.
 • 2005-2011 İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim (Kurucu) ve Klinik Şefi.
 • 2005-2011 Sağlık Bakanlığı Madde Bağımlılığı Komisyon Üyeliği.
 • 2012-2013 Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında profesör kadrosunda Anabilim Dalı Başkanı.

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2009-2010GüzKlinik Psikiyatri41020
İlkbaharKlinik Psikiyatri41020
2010-2011GüzKlinik Psikiyatri41020
İlkbaharKlinik Psikiyatri41020
2011-2012GÜZKlinik Psikiyatri41020
2012-2013GÜZKlinik Psikiyatri41020
2013-2014GüzKişilik3 98
Psikolojiye Giriş3 21
Davranışın Biyokimyası*3 7
İlkbaharKişilik3 98
  Psikolojiye Giriş3 21
  Davranışın Biyokimyası*3 7
 GüzBilişsel Psikoloji3 50
2014-2015 Vaka İncelemeleri*3 30
  Psikopatoloji3 26
 İlkbaharBilişsel Psikoloji3 45
  Davranışın Biyokimyası*3 8
  Çağdaş Psikoterapiler*3 8
2015-2016GüzBilişsel Psikoloji3 50
  Davranışın Biyokimyası*3 8
  Davranışın Nörobiyolojik Kök.*3 8
 İlkbaharBilişsel Psikoloji3 50
  Davranışın Biyokimyası*3 8
  Davranışın Nörobiyolojik Kök.*3 8
2016-2017GüzBilişsel Psikoloji3 50
  Davranışın Biyokimyası*3 8
  Davranışın Nörobiyolojik Kök.*3 8
 İlkbaharNöropsikoloji3 50
  Davranışın Biyokimyası*3 8
  Davranışın Nörobiyolojik Kök.*3 8
2017-2018GüzBiyolojik Psikoloji3 120
  Dinamik Psikoloji3 110
  Çocuk ve Ergen Psikopatoloji2 25
 İlkbaharÇocuk ve Ergen Psikopatoloji3 70
  Biyolojik Psikoloji3 120
  Adlî Psikoloji2 110
  Psikofarmakaloji2 20
2019-2020GüzPsikopatoloji*   
  Vaka incelemeleri*   
  Maneviyat ve Ruh Sağlığı+   
 İlkbaharPsikopatoloji*   
  Maneviyat ve Ruh Sağlığı+   

*: Yüksek Lisans, +: Doktora

ESERLER

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 2. Bekaroğlu M, Soylu C, Soylu N, Bilici M. Bipolar affective disorder associated with Klinefelter’s syndrome-a case report. Isr J Psychiatry Relat Sci, 1997; 34: 308-10.
 3. Bekaroğlu M, Deger O, Karahan SC, Bilici M, Soylu C, Orem A. Effects of antidepressant treatments on polymorphonuclear elastase levels in patients with depression. J Affect Disord, 2000; 59: 175-82.
 4. Bilici M, Efe H, Köroğlu MA, Uydu HA, Bekaroğlu M, Değer O. Antioxidative enzyme activities and lipid peroxidation in major depression: alterations by antidepressant treatments. J Affect Disord, 2001; 64: 43-51.
 5. Bilici M, Köroğlu MA, Çakırbay H, Güler M, Tosun M, Aydın T, Tan Ü. Isokinetic muscle performance in major depressive disorder: alterations by antidepressant therapy. Int J Neurosci, 2001; 109: 149-64.
 6. Bilici M, Çakırbay H, Güler M, Tosun M, Ülgen M, Tan Ü. Classical and atypical neuroleptics, and bone mineral density, in patients with schizophrenia. Int J Neurosci, 2002; 112: 817-28.
 7. Bilici M, Bekaroğlu M, Hocaoğlu C, Gürpınar S, Soylu C, Uluutku N. Incidence of completed and attempted suicide in Trabzon, Turkey. Crisis, 2002; 23: 3-10.
 8. Bilici M, Tekelioğlu Y, Efendioğlu S, Ovali E, Ulgen M. The influence of olanzapine on immune cells in patients with schizophrenia. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 2003; 27: 483-5.
 9. Akvardar Y, Demiral Y, Ergör G, Ergör A, Bilici M, Özer ÖA. Substance use in a sample of Turkish medical students. Drug Alcohol Depend, 2003; 72: 117-21.
 10. Bilici M, Yıldırım F, Kandil S, Bekaroğlu M, Yıldırmış S, Değer O, Ülgen M, Yıldıran A, Aksu H. Double-blind, placebo-controlled study of zinc sulfate in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 2004; 28: 181-90.
 11. Çakırbay H, Bilici M, Kavakçı Ö, Çebi A, Güler M, Tan Ü. Sleep quality and immune functions in rheumatoid arthritis patients with and without major depression. Int J Neurosci, 2004; 114: 245-56.
 12. Ağargün MY, Çilli AS, Şener S, Bilici M, Özer OA, Selvi Y, Karacan E. The prevalence of parasomnias in preadolescent school-aged children: a Turkish sample. Sleep, 2004; 27: 701-5.
 13. Bilici M, Özkorumak E, Sarı A. Secondary Mania Following Traumatic Brain Injury. J Nuropsychiatry Clin Neurosci 2005; 17: 122-124.
 14. Apikoğlu Rabuş S, İzzettin F, Rabuş M, Bilici M. Severe creatine kinase increase during quetiapine and mirtazapine treatment. Psychopharmacology 2006; 185: 263-4.
 15. Hariri AG, Yalçın G, Ünsal C, Meteris H, Bilici M. Behçet Hastalığı ve geç başlayan hızlı döngülü iki uçlu duygudurum bozukluğu: bir olgu sunumu. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2009; 20: 1-4.
 16. Bilici M, Yenel A, Kavlak SÖ, Uz Y, Sünbül EA, Çiftçi A. Kronik antipsikotik kullanımının kemik, meme ve serviks üzerine etkisi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2011; 21: 114-121.
 17. Kavakcı Ö, Bilici M, Çam G, Ülgen M. Trabzon ilinde elli beş yaşından büyüklerde depresyon ve bilişsel bozulma yaygınlığı. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2011; 12: 258-265.
 18. Uz Y, Hariri A, Ünübol H, Bilici M. Olası Valproik Asit ile Lorazepam Etkileşimine Bağlı Oluşan Stupor: İki Olgu Sunumu: Türk Psikiyatri Dergisi, 2012; 23: 281-283.
 19. Güleç H, Ulusoy Kaymak S, Bilici M, Gangal A, Kayikçioğlu T, Sari A, Tan Ü. Kraepelin Ölçütlerine Uyan Şizofreni Hastalarında Klinik, Nörokognitif, Yapısal Görüntüleme ve Dermatoglifik Özellikler. Nöropsikiyatri Arşivi, 2013; 50: 256-262.
 20. Bilici M, Sevinç Ergün, Ünsal C, Hariri A, Ensari H. Bir psikiyatri devlet hastanesindeki yapısal ve işlevsel dönüşümün psikiyatrik tedavi kalitesine etkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2013;14:100-107.
 21. Kesebir S, Toprak B, Baykar M, Hariri A, Bilici M. İki Uçlu Bozuklukta Duygudurum Düzenleyici Tedavi Modaliteleri Arasında Cinsel İşlev ve Hormonal Değişkenlerin Karşılaştırılması. Nöropsikiyatri Arşivi, 2014;51(3):242-247.
 22. Duran Ş, Fıstıkcı N, Keyvan A, Bilici M, Çalışkan M. Ayaktan Psikiyatri Hastalarında Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu: Yaygınlık ve Eştanılar Turk Psikiyatri Derg 2014;25(2):84-93.
 23. Güven S, Kesebir S, Demirer RM, Bilici M. Electroencephalography Spectral Power Density in First-Episode Mania: A Comparative Study with Subsequent Remission Period. Arch Neuropsychiatr 2015; 52: 194-7. DOI: 10.5152/npa.2015.7180
 24. Bilici M, Kesebir S, Özkorumak E, Yanartaş Ö, İşitmez S. Türkiye’de bipolar bozukluğun ele alınmasında pratik uygulamalar ve hasta özelliklerinin kesitsel incelenmesi A cross-sectional analysis of patient characteristics and practice patterns in the management of bipolar disorder across Turkey. Anadolu Psikiyatri Derg 2014;15(4):304-312. doi: 10.5455/apd.152521.
 25. Yılmaz ED, Gençer AG, Aydemir Ö, Yılmaz A, Kesebir S, Ünal Ö, Örek A, Bilici M. Dokuz Tip Mizaç Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirliği. Eğitim ve Bilim 2014, 39 (171): 115-137.
 26. Kesebir S, Toprak B, Baykaran B, Hariri A, Bilici M.Comparison of Sexual Function and Hormonal Parameters Between Mood Stabilizer Treatment Modalities in Bipolar Disorder. Noro Psikiyatr Ars. 2014 Sep;51(3):242-247. doi: 10.4274/npa.y6838. Epub 2014 Sep 1.
 27. Güven S, Kesebir S, Demirer RM, Bilici M. Electroencephalography Spectral Power Density in First-Episode Mania: A Comparative Study with Subsequent Remission Period. Noro Psikiyatr Ars. 2015 Jun;52(2):194-197. doi: 10.5152/npa.2015.7180.
 28. Üçok A, Saka MC, Bilici M. Effects of paliperidone extended release on functioning level and symptoms of patients with recent onset schizophrenia: An open-label, single-arm, flexible-dose, 12-months follow-up study (doi: 10.3109/08039488.2014.996252). Nordic Journal of Psychiatry 2015, 69 (6): 426-432.
 29. Yazla E, Bilici M, Pelin Z. Cognitive Dysfunction in Patients With Rapid Eye Movement Dependent and Other Types of Obstructive Sleep Apnea Syndrome. J Neurol Res. 2015, 5(6):283-290. doi: http://dx.doi.org/10.14740/jnr363w.
 30. Yılmaz ED, Üstündağ F, Gençer AG, Kivrak Y, Ünal Ö, Bilici M. Levels of nitric oxide, asymmetric dimethyl arginine, symmetric dimethyl arginine, and L-arginine in patients with obsessive-compulsive disorder. Turk J Med Sci, 2016 46: 775-782. doi:10.3906/sag-1503-100.
 31. Bilici M, Güven S, Köşker S, Şafak A, Semiz ÜB. Electroacupuncture Therapy in Nicotine Dependence: A Double Blind, Sham-Controlled Study. Arch Neuropsychiatr 2016; 53: 28-32. DOI: 10.5152/npa.2015.9887.
 32. Altintas M, Bilici M. Evaluation of childhood trauma with respect to criminal behavior, dissociative experiences, adverse family experiences and psychiatric backgrounds among prison inmates. Compr Psychiatry. 2018, 82:100-107.
 33. Ustundag MF, Ozcan H, Gencer AG, Yilmaz ED, Uğur K, Oral E, Bilici M. Nitric oxide, asymmetric dimethylarginine, symmetric dimethylarginine and L-arginine levels in psychotic exacerbation of schizophrenia and bipolar disorder manic episode. Saudi Med J. 2020 Jan;41(1):38-45. doi: 10.15537/smj.2020.1.24817

 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
 • Taneli B, Taneli S, Özaşkınlı S, Baş M, Yılan Ü, Bilici M. Antiepilectik therapy in anxiety disorder and conversion disorder.18.th CINP congres, 1992.
 • Taneli B, Taneli S, Özaşkınlı S, Baş M, Yılan Ü, Bilici M. Assistance of EEG in the diagnosis and treatment of anxiety and conversion disorder. 3 rd International symposium imaging of the brain in psychiatry and related fields, 1994.
 • Taneli B, Alper E, Bilici M, Selçoki E, Taneli S. SPECT findings in affective disorder and controls. X. World congres of psychiatry, 1996.
 • Taneli B, Alper E, Bilici M, Selçoki E, Taneli S. SPECT findings in schizophrenic disorder and controls. X World congres of psychiatry, 1996.
 • Bilici M, Taneli B. The DST and TRH test in major depression. X World congres of psychiatry, 1996.
 • Bekaroğlu M, Değer O, Karahan SC, Bilici M. Effects of antidepressant treatments on polymorphonuclear elastase levels in patients with depression. 6 th World congres of biological psychiatry, 1997.
 • Bekaroğlu M, Yıldırım F, Bilici M. Prevalance of depression in elderly medical patients. 8th congres of the International psychogeriatric association, 1997.
 • Bekaroğlu M, Bilici M, Yıldırım F. Prevalance of dementia in elderly medical patients. 8th congres of the International psychogeriatric association, 1997.
 • Taneli B, Sertel M, Yazıcı K, Bilici M. TSH, PRL and GH responses to TRH and DST in mania, remission of mania and normal controls. 29th ISPNE Congress, 1998.
 • Taneli B, Sertel M, Yazıcı K, Bilici M. TSH, PRL and GH responses to TRH and DST in depression, remission of depression, dysthymia and normal controls. 29th ISPNE Congress, 1998.
 • Bilici M. Mirtazapine induced erotic dream related ejaculation in elderly depressed patients: 4 cases report. 12nd CINP congress, 2000.
 • Bilici M, Tekelioğlu Y, Efendioğlu S, Ülgen M. The influence of olanzapine on immune cells in patients with schizophrenia. 12nd CINP congress, 2000.
 • Bilici M, Cakirbay H, Guler M, Tosun M, Ulgen M. The effect of Classical and atypical neuroleptics on bone mineral density, in patients with schizophrenia. Regional Congress of Biological Psychiatry, 2000.
 • Taneli B, Alptekin K, Bilici M, Birsöz S, Eker E. Comparison of efficacy and tolerability of quetiapine and haloperidol in acute exacerbation of chronic or subchronic schizophrenia. 16 th congress of the European College of Neuropsychopharmacology, 2003.
 1. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:
 2. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 3. Kant A, Köksal P, Bilici M, Bektaş M, Gömleksiz C, Atalay K, Muhcu S, Bekâroğlu M. Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinin ruhsal belirti dağılımı ve bunun sosoyodemografik özelliklerle olan ilişkisi. Karadeniz Tıp Dergisi, 1996; 9: 235-9.
 4. Bilici M, Taneli B. Distimik Bozuklukta DST ve TRH Testi. Türk Psikiyatri Dergisi, 1997; 8: 83-92.
 5. Bekâroğlu M, Değer O, Bilici M, Karahan SC, Örem A, Aliyazıcıoğlu Y. Depresyonda Akut Faz Proteinleri. Türk Psikiyatri Dergisi, 1997; 8: 177-81.
 6. Bekâroğlu M, Bilici M, Değer O, Karahan SC, Örem A, Soylu C. Depresyonlu hastalarda antidepresan tedavinin akut faz protein düzeylerine etkisi.  Türk Psikiyatri Dergisi, 1997; 8: 260-5.
 7. Bilici M, Taneli B. Major depresyonda hipotalamo-pitüiter-adrenal ve hipotalamo-pitüiter-tiroid eksen bulguları. Türk Psikiyatri Dergisi, 1998; 9: 83-91.
 8. Bilici M, Mete F, Soylu C, Bekâroğlu M, Kavakçı Ö. Bir grup akademisyende depresyon ve tükenme düzeyleri. Türk Psikiyatri Dergisi, 1998; 9: 181-9.
 9. Bilici M. Depresif bozukluklarda hipotalamik-pitüiter-tiroid eksen. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 1998; 8: 54-58.
 10. Bilici M, Efe H, Köroğlu MA, Uydu HA, Bekâroğlu M, Değer O. Depresyonda malondialdehit ve antioksidan enzim düzeyleri. Türk Psikiyatri Dergisi, 1999; 10: 83-91.
 11. Ağargün MY, Kara H, Bilici M, Çilli AS, Telci M, Semiz ÜB, Başoğlu C. The Van Dream Anxiety Scale: A Subjective Measure of Dream Anxiety in Nightmare Suffers. Sleep and Hypnosis, 1999; 4: 204-211.
 12. Bilici M, Ülgen M, Bekâroğlu M, Soylu C, Uluutku Bir grup şizofrenili hastada dermatoglifik bulgular. Düşünen Adam, 1999; 12: 43-6.
 13. Bekâroğlu M, Bilici M, Hocaoğlu Ç, Gürpınar S, Soylu C. Trabzon’da 1995 yılı intihar insidansı. Türk Psikiyatri Dergisi, 1999; 10: 190-200.
 14. Soylu C, Bilici M, Bekâroğlu M, Yıldırım F. Tedaviye dirençli bir grup şizofrenili hastada klozapinin etkinliği. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 1999; 9: 34-38.
 15. Ağargün MY, Çilli AS, Kara H, Bilici M, Telcioğlu M, Semiz ÜB, Başoğlu C. Epwort uykululuk ölçeğinin geçerliği ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 1999; 10: 261-7.
 16. Bilici M, Bekâroğlu M, Uluutku N, Karahan SC, Köroğlu MA: Agorafobili ve agorafobisiz panik bozukluğu: hipotalamo-pitüiter-tiroid eksen bulguları ve otonomik işlevler açısından bir karşılaştırma. Türk Psikiyatri Dergisi, 2000; 11: 269-77.
 17. Bekâroğlu M, Bilici M, Hocaoğlu Ç, Gürpınar S, Uluutku N. Trabzon’da 1995 yılı intihar girişimi insidansı. Türk Psikiyatri Dergisi, 2000; 11: 95-102.
 18. Bilici M, Kavakçı Ö, Çetin İ, Karahan SC, Bekâroğlu M, Uluutku N. Pozitif ve negatif belirtili şizofrenide hipotalamik-pitüiter-tiroid eksen bulgularının sağlıklı bireylerle karşılaştırılması. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2000; 10: 81-9.
 19. Bilici M. Yaşlı depresyonlu olgularda mirtazapin kullanımına bağlı erotik rüyalarla ilişkili ejekülasyon: 4 olgu sunumu. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2000; 10: 166-70.
 20. Bilici M, Bekâroğlu M, Kavakçı Ö, Uluutku N, Alperen A. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde tükenme düzeyleri ve bunun sosyodemografik değişkenlerle ilişkisi. Karadeniz Tıp Dergisi, 2000; 12: 59-63.
 21. Bilici M. Uyku paralizisi bir gözden geçirme. 3P, 2000; 8: 124-8.
 22. Bilici M, Bekaroğlu M, Yıldırım F, Uluutku N. Prevalence of elderly depression and dementia in a general hospital in Trabzon, Turkey. Karadeniz Tıp Dergisi, 2000; 13: 26-33.
 23. Tan M, Kavakçı Ö, Bilici M. Familyal amiyotrofik lateral sklerozis ve frontotemporal demans kompleksi: Bir olgu ve ailesinin sunumu. Nöropsikiyatri Arşivi, 2000; 37: 144-50.
 24. Bilici M, Yazıcı K, Özer ÖA, Kavakçı Ö. Dream anxiety level in patients with major depression. Sleep and Hypnosis, 2002; 4: 15-21.
 25. Ögel K, Çorapçıoğlu A, Tot Ş, Doğan O, Sır A, Bilici M, Tamar D, Uğuz Ş, Yenilmez Ç, Tamar M. Türkiye’de ortaöğretim gençliği arasında ecstasy kullanımı Bağımlılık, 2003; 4: 67-71.
 26. Ögel K, Uğuz Ş, Sır A, Yenilmez Ç, Tamar M, Çorapçıoğlu A, Doğan O, Tot Ş, Bilici M, Tamar T, Evren C, Liman O. Türkiye’de ilköğretim ve ortaöğretim gençliği arasında esrar kullanım yaygınlığı. Bağımlılık, 2003; 4: 15-9.
 27. Ögel K, Çorapçıoğlu A, Sır A, Tamar M, Tot Ş, Doğan O, Uğuz Ş, Yenilmez C, Bilici M, Tamar D, Liman O. Dokuz ilde ilk ve ortaöğretim öğrencilerinde tütün, alkol ve madde kullanım yaygınlığı. Türk Psikiyatri Dergisi, 2004; 15: 112-8.
 28. Yazla E, İnanç L, Bilici M. İki Uçlu Bozukluk Manik Dönemdeki Hastalarda Sosyodemografik Özellikler, Klinik Belirtiler ve İşlevsellik Seviyesinin Birbiriyle İlişkisi ve Cinsiyete Göre FarklılıklarıDüşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2012; 25: 221-229.
 29. Kesebir S, Yacı H, Gençer AG, Bilici M. Mevsimsel Mizaç Bozukluğunda Tek Uçlu ve İki Uçlu Farkı: Deksametazon Baskılama Testi. Journal of Mood Disorders 2012; 2 :6-11.
 30. Kesebir S, Akdeniz F, Demir A, Bilici M. Uzun Süreli Sürdürümde Lamotrijin Öncesi ve Sonrası bir karşılaştırma: Kan düzeyinin etkisi. Journal of Mood Disorders 2013; 3: 47-51.
 31. Yazla E Bilici M. Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Psikiyatrik Bulgular. Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 2013;6(3):19-24.
 32. Özbay SY, Bilici M, Parlakoğlu BA. İnsomninin Patogenezi ve İlaç Tedavisi. Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 2013;6(3):82-90.
 33. Güleç H, Bilici M. Uyku Tıbbında Kullanılan Ölçekler. Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 2013;6(3):77-81.
 34. Bilici M, Cengiz FF, Eroğlu FB. Rüyalar ve Psikopatoloji. Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 2013;6(3):69-76.
 35. Parlakoğlu BA, Bilici M, Özbay SY. Psikotrop İlaçların Uyku Üzerine Etkileri. Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 2013;6(3):46-52.
 36. Karataş KS, Bilici M. Uyku Bozuklukları ve Hukuk. Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 2013;6(3):32-8.
 37. Bilici M, Karataş KS. Parasomni ve Dissosiyatif Bozukluk. Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 2013;6(3):25-31.
 38. Parlakoğlu BA, Bilici M. REM Uykusuyla İlişkili Uyku Bozuklukları. Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 2013;6(3):8-18.

 1.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Taneli B, Taneli S, Özaşkınlı S, Baş M, Yılan Ü, Bilici M. Epilepsi ve Anksiyete. 1. Anksiyete Sempozyumu, 1992.
 • Taneli B, Taneli S, Özaşkınlı S, Güneş İ, Baş M, Yılan Ü, Bilici M. Şizofreni, Mani ve Demans olgularında SPECT. 29. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1993.
 • Taneli B, Bilici M, Taneli T, Esen A. Psikiyatrik bozukluklarda nöroendokrin belirleyici olarak HPA eksenin önemi ve DST. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1994.
 • Taneli B, Alper E, Bilici M, Selçoki E, Taneli S. Alkolizm olgularının SPECT sonuçlarının kontrol grubuyla karşılaştırması. 1. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, 1996.
 • Bilici M, Köroğlu MA, Bekaroğlu M, Uluutku N. Panik bozukuluğunda TRH testi. 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1997.
 • Bilici M, Köroğlu MA, Bekaroğlu M. Depresyonda kas gücünün değerlendirmesi. 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1997.
 • Bilici M, Bekaroğlu M, Kavakçı Ö. Şizofrenide TRH testi. 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1997.
 • Sertel M, Taneli B, Yazıcı K, Taneli S, Kırlı S, Bilici M. Major depresyonda, Major depresyonun remisyonunda ve kontrollerde DST ve TRH’a hormonal yanıtların karşılaştırması. 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1998.
 • Sertel M, Taneli B, Yazıcı K, Taneli S, Kırlı S, Bilici M. Distimik bozukluk ve kontrollerde DST ve TRH’a hormonal yanıtların karşılaştırması. 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1998.
 • Giray A, Bilici M, Gök H, Ülgen M. Tip A Davranış Özellikleri ve Koroner Kalp Hastalıkları ile ilişkisi. 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1998.
 • Bilici M, Köroğlu MA, Bekaroğlu M. Depresyonda kas gücünün tedaviyle değişimi. 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1998.
 • Soylu C, Bilici M, Değer O. Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklu hastalarda antipsikotik ilaç tedavisinin akut faz protein düzeylerine etkisi. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1998.
 • Soylu C, Bilici M, Bekaroğlu M. Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklarda akut faz proteinleri. 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1998.
 • Soylu C, Bilici M, Bekaroğlu M. Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklarda solubl interlökin-2 reseptör düzeyleri ve bunun antipsikotik ilaç tedavisiyle değişimi. 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1998.
 • Çetin İ, Bilici M, Bekaroğlu M. Sağlık ocaklarına başvuran hastalarda depresyon yaygınlığı ve depresyonun sosyodemografik değişkenlerle ilişkisi. 35. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1999.
 • Köroğlu MA, Bilici M, Bekaroğlu M. Trabzon ili şizofreni prevalansı ve ilişkili sosyodemografik ve klinik özellikler. 35. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1999.
 • Yıldırım F, Bilici M, Bekaroğlu M. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tedavisinde çinko sülfatın etkinliği, çift kör plasebo kontrollü bir çalışma. 35. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1999.
 • Çetin İ, Bilici M, Bekaroğlu M. Depresyon eğitiminin pratisyen hekimlerdeki etkinliğinin değerlendirilmesi. 35. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1999.
 • Yavuz AA, Bahat Z, Kavakçı Ö, Yavuz MN, Uzuner H, Bilici M. Geriatrik olgularda radyoterapi, beslenme, fizik performans, komorbidite, psikososyal fonksiyonlar ve yaşam kalitesi üzerine etkiler. 4. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 2000.
 • Efendioğlu S, Bilici M, Bağdatlı H, Bekaroglu M. Doğu Karadeniz Alt Bölgesindeki Orta Öğretim Öğrencilerinin sigara kullanım yaygınlığı, ilişkili sosyodemografik özellikler ve risk faktörleri. 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2000.
 • Efendioğlu S, Bilici M, Tuğan Ü, Bekaroglu M. Doğu Karadeniz Alt Bölgesindeki Orta Öğretim Öğrencilerinin sigara dışındaki psikoaktif maddelerin kullanım yaygınlığı, ilişkili sosyodemografik özellikler ve risk faktörleri. 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2000.
 • Efendioğlu S, Bilici M, Ülgen M, Bekaroglu M. Doğu Karadeniz Alt Bölgesindeki Orta Öğretim Öğrencilerinin esrar kullanım yaygınlığı, ilişkili sosyodemografik özellikler ve risk faktörleri. 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2000.
 • Kavakçı Ö, Bilici M, Çan G, Ülgen M. Trabzon ilinde yaşlılarda depresyon yaygınlığı. 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2001.
 • Ülgen M, Bilici M, Ayyıldız J. Noktürnal ve gün içi panik atak yaşantılayan hastaların uyku örüntüleri açısından karşılaştırması: kontrollü bir çalışma. 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2001.
 • Ülgen M, Bilici M, Ayyıldız J, Güleç H. Panik bozukluğunda uyku örüntüsü. 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2001.
 • Bilici M, Yazıcı M, Kaplan OK, Vural M, Altın M, Çalışkan M, Üçışık M. Yatan ve tıbbi hastalığı olanlarda huzursuz bacak sendromu yaygınlığı. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2004.
 • Bilici M, Yazıcı K, Özer ÖA, Ağargün MY, Kavakçı Ö. Major depresyonlu hastalarda rüya anksiyetesi. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2004.

 F. Diğer yayınlar

 • Günebakış Gazetesinde “Psikopolitik” adlı köşede yazarlık (1998-2005).
 • Başka adlı Psikiyatri ve Düşünce Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği ve Yazarlığı
 • Dinlenen Ben Rüya ve Terapi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği ve Yazarlığı
 • SD ve benzeri dergilerde çeşitli bilgi verici meslekî makaleler

G. Basılan Kitaplar:

 • Psikiyatrik Aciller. Psikiyatri Temel Kitabı içinde, Editör: Cengiz Güleç, Ertuğrul Köroğlu, 1. Baskı, Hekimler Yayın Birliği, 1999.
 • Psikiyatride Sinema Sinemada Psikiyatri. Editör: Mustafa Bilici, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Yayınları, 2010.
 • Tütün Kullanımına Bağlı Ruhsal ve Davranışsal Bozukluklar. Madde Bağımlılığı Tanı ve Tedavi Kılavuzu El Kitabı içinde, s: 187-196. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2012.
 • Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavi Kitabı içinde, Editörler: Erhan Akıncı, Fatma Özlem Orhan, Mehmet Murat Demet, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, 2016.

Eğitimleriimage-1 copy 76

Ücretsiz
Orta Seviye

Kronik Hastalıklarda Ruh Sağlığımız Nasıl Etkilenir?

Prof. Dr. Mustafa BİLİCİ
Ücretsiz
COVID Okulu

Kronik Hastalıklarda Ruh Sağlığımız Nasıl Etkilenir?

10.5 saatlikler
Orta Seviye

Ne öğreneceksin

Apply best practices and knowledge to think through a problem rather than try to memorise the solution.
Be able to identify many electrical and mechanical machines.
Apply engineering concepts across multiple engineering disciplines.

Kayıtlı Olsun

İstek listesine ekle