Ecz. Tuba Çalık DURMAZ

Ecz. Tuba Çalık DURMAZ

Biyografi

Adı Soyadı Tuba Çalık Durmaz

Doğum Tarihi 04.10.1981

Doğum Yeri Ankara

Üniversite Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji AbD.

Tez Konusu: Organik Klorlu Pestisitler ve Poliklorobifenil Bileşiklerinin Erkek İnfertilitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Tez Yöneticisi: Prof.Dr. İsmet Çok

Mesleki Tecrübe 2005-2009

Ankara Ayyıldız Eczanesi Sahibi ve Mesul Müdürü

2010-devam ediyor

Eczane OSB Sahibi ve Mesul Müdürü

2012-2015 UTA grup Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Şti. Kurucu Ortak

2011-devam ediyor

Metuas Medikal  Kurucu Ortak ve

Ar-Ge/Kalite Departmanı

BÜTAD Akademi  ve Sağlık Bakanlığı Homeopati Sertifikasyon Programı Eğitimcisi

Mesleki Kuruluş Üyelikleri Bütünleyici Tedaviler Araştırma Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Eczacı Odası-Üye

Türk Eczacılar Birliği-Üye

Klinik Araştırmalar Derneği-Üye

Yayın, Kongre Sunumları ve  Sözlü Sunum

Durmaz ÇT, Satıroğlu MH, Aydınuraz B, Kabukcu C, ÇOK İ., Organochlorine pesticide (OCP) and polychlorinated biphenyl (PCB) levels in adipose tissue of infertile men. , June 13-16,, 8th International Symposium on Pharmaceutical Sciences Ankara,Turkey

Durmaz E, Durmaz T.Ç, ÇOK İ:, Levels and trends of persistent organochlorine compounds in humans in Turkey, 1976-2004. Toxicology Letters Vol: Supp.1/158 p:s81-s82, September 11-14, 42nd European Congress of Toxicology.EUROTOX”;2005, Crakow,Poland,

Durmaz E, Durmaz TC, ÇOK İ:, Current Levels and Trends of Organochlorine Pollutants in Humans and Environment in Turkey. , June 13-16, ISOPS 8,, 8th International Symposium on Pharmaceutical Sciences Ankara, Turkey

Durmaz E., Toprak D., Durmaz T.Ç., Demirkaya E., COK İ :, Persistent organochlorine pesticide levels in human milk Afyon,Turkey. November 2-5,, 6th International Congress of Turkish Society of Toxicology (6th IC-TST). Antalya, Turkey

COK İ, T, Durmaz , M.H,Şatıroğlu, B. Aydınuraz, C. Kabukcu., Polychlorinated biphenyl (PCB) and organochlorine pesticide (OCP) concentrations in adipose tissue of infertile men.July 15-19,, International Congress of Toxicology (IUTOX) Montreal, Canada

Cok I1, Durmaz TC, Durmaz E, Satiroglu MH, Kabukcu C., Determination of organochlorine pesticide and polychlorinated biphenyl levels in adipose tissue of infertile men. Environ Monit Assess. 2010 Mar;162(1-4):301-9. doi: 10.1007/s10661-009-0797-9. Epub 2009 Feb 28.

Tuba Çalık Durmaz (OP2) New treatment method based on gradient acquired by the eduction of intra-disc density and osmotic pressure in disc hernias.  15-17 Ekim 2016 tarihinde üzenlenen 15. International Multidiciplinary Symposium on Drug esearch&Development’da sözlü sunum olarak deklare edilmiştir.

Patentler

EP2771068A2, US20140179982, WO2013074050A3, WO2013074050 A2, TR2012/000163 A.B.D. 14/190,197

Eğitimleri