Dr. Alparslan TEKİNER

Dr. Alparslan TEKİNER

Biyografi

Bilinçaltı dilinin sözcükleri Sembollerdir. Bilinçaltı algıladığı duyguları, hisleri, travmaları sözcük olarak değil o duyguya hisse karşılık gelen resim olarak kaydeder ve bu resimler kişinin duygularını, karakterini, alacağı kararlarını, oluşacak fizyolojik ya da psikolojik hastalıkları ve hatta kaderini etkiler.

Bu eğitim; Ruh, Bilinç ve Beden ilişkisini, bilinçaltı dili sembollerinin özelliklerini (Hayvan, ağaç, bitki, renk, sayılar vs.), Bilinçaltının çalışma prensiplerini, frekans ve açıklamaları ile tedaviye yönelik uygulamalı terapi senaryolarını içermektedir.

Edebiyat öğretmeni olan Refik Korkmaz 24 yıl mitolojik belgeler, eski edebi yayınlar, şarkı sözleri, şiirler, atasözleri, değimler vs. dökümanları üzerinde çalışmalar yaparak bilinçaltının kullandığı sembollerle bir Bilinçaltı Terapi Yöntemini geliştirmiştir. Bu eğitimde kullanılan sembollerin temelini, Refik Korkmaz tarafından derlenen Semboller ve Metaforlar oluşturmaktadır. 2017 yılından beri ülkemizde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaklaşık 5000 kişi bu eğitimleri almıştır.

2018 yılında Dr. Alparslan Tekiner ile birlikte sadece sağlık personellerine dönük eğitimlere başlanmıştır. Bu kapsamda GETAT-UZDER (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanları Derneği) bünyesinde başkanlığını Dr. Alparslan Tekiner’in yapmış olduğu Bilinçaltı Komisyonu kurulmuş olup, bilinçaltı dilinin geliştirilmesi ve yurt dışında tanıtılması için çalışmalar yürütülmektedir.

Dr. Alparslan Tekiner Ankara’da Muayenehanesinde Mezoterapi ve GETAT uygulamaları yapmakta, Bilinçaltı Dili Okuryazarlığı Eğitimlerinin yanı sıra, okullar, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte “Sağlıklı Düşünen Nesiller Yetiştirmede Bilinçaltı Dilinin Önemi” konulu seminerler de vermektedir.

Eğitim Konuları:

 • Sembollerin anlamları, Sembol Okuyuculuğu
 • Bilinçaltının Özellikleri
 • Frekanslar
 • Kişinin içinde bulunduğu psikolojik durumun çözümlenmesi ve düzeltilmesi
 • Sağlık durumunun tespit edilmesi ve iyileştirilmesi,
 • Sigara/alkol/uyuşturucu alışkanlıklarının tespit ve terapisi
 • Bağımlılık terapileri
 • Kilo sorunlarında bilinçaltı terapileri
 • Cinsel gücün ve isteğin arttırılması, azaltılması
 • Motivasyonun arttırılması, odaklanmanın sağlanması
 • Kadın cinsel organlarının incelenmesi, vaginismus, menapoz sorunlarında terapiler
 • Erkek cinsel organlarının incelenmesi
 • Cinsel tercih tespiti
 • Depresyon, panik atak, fobiler, obsesyonlarda terapiler
 • İş/okul hayatında başarı, çocuklarda ders/sınav başarısının artırılması
 • Tikler, kapalı alan korkusu, tırnak yeme, panik atak vs. yaşam kalitesini düşüren durumlarda terapiler
 • Çocuklarda hiperaktivitenin azaltılması, dikkat eksikliğinin giderilmesi

Eğitimleri