Dr. Ali Özden ÖZTÜRK

Dr. Ali Özden ÖZTÜRK

Biyografi

Atatürk

Ulusumuza

Cumhuriyeti

Hediye etti

Günün anlamı. AUCH Metodunun baska bir açılımında yer buldu…

AUCH© metodunun üç basamağı vardır:

1) MAYA© (Farkındalık İçerisinde Kabul),

2) İndüksiyon ve

3) Otohipnoz”. AUCH© metodunun her bir basamağında üç temel değişikliği hedefleyen “Farkındalık, Ayırdetme ve Hissetme” prensipleri ise tedavinin esasını sağlar.

Türkiye’de tıbbi hipnozun güncel klinik uygulamalarına “Bilinçli Hipnoz Farkındalığı (Awareness Under Conscious Hypnosis – AUCH©)’’ metodu ile gerçekleştirilen tıbbın çeşitli alanlarındaki birçok başarılı ameliyat örnek gösterilebilir. Bu ameliyatlar, sadece hipnoanestezi kullanılarak ve başka hiçbir farmakolojik anestezik, sedatif ya da aneljezik ajan kullanılmadan hasta tamamen bilinçli farkındalık hali içerisindeyken gerçekleştirilmiştir. Tıbbi hipnozun klinik uygulamaları, cerrahinin yanı sıra tıbbın birçok alanında başarılı ve etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

ali-ozden

Dr. Ali Özden ÖZTÜRK

Tıbbi Hipnoz Derneği (THD) Başkanı ve kurucu üyelerindendir.

2008 yılında Avrupa Hipnoz Derneği (European Society of Hypnosis-ESH) mali kontrolörü olarak seçildikten sonra, 2011 Olağan Genel Kurul Toplantısında yapılan seçim sonucunda ESH Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilmiştir. Buradaki görevlerinin dâhilinde 2011-2014 yılları arasında ESH Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanısıra ESH bünyesinde “Avrupa Eğitim Programları Komitesi”, “Halkla İlişkiler Komitesi” ve “Stratejik Planlama Komitesinde” aktif olarak görev yapmış; Avrupa’da ve Dünyada hipnozun tedavideki kullanımının gelişmesi ve tababet ehli kişiler tarafından uygulanması için çalışmıştır.

2017 yılında Olağan Genel Kurul Toplantısında yapılan seçim sonucunda ESH mali kontrolörü olarak seçilmiştir.

2019 yılında ESH Yönetim Kurulu Üyeliğine ve “Avrupa Eğitim Programları Komitesi” Başkanlığına getirilmiştir.

Dr. Ali Özden Öztürk, ayrıca “Uluslararası Hipnoz Derneği (International Society of Hypnosis-ISH)” Üyesi, WAAP (Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği) Üyesi, Akupunktur Derneği Üyesi ve İstanbul Akupunktur Derneği Üyesidir.

“Bilinçli Hipnoz Farkındalığı (Awareness Under Conscious Hypnosis – AUCH©)” Metodunun Kurucusu olan Dr. Hüsnü İsmet Öztürk ile birlikte Hipnoz konusundaki araştırma ve çalışmalarına başlamış olan Dr. Ali Özden Öztürk, 2004 yılında yapılan 16. ISH Dünya Hipnoz Kongresinde AUCH© Metodunun temel basamak ve prensiplerini Avrupa ve Dünya Hipnoz Camiasına deklare etmiştir.

Avrupa ve Dünya Hipnozu camiasında edindiği konum, bilgi ve deneyimlerinden de istifade ederek, T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde “Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Yöntemleri, Düzenlemeleri ve Stratejileri” doğrultusunda oluşturulan komisyonda “Hipnozun tıpta kullanımı ve Tıbbi Hipnoz eğitim müfredatının oluşturulması, Hipnozun doğru şekilde ve yetkin kişilerce uygulanması, Hipnozun tıbbi uygulamalarının denetlenmesi ve halkın bilinçlendirilmesi” konularında hizmet vermiştir.

Halen İstanbul Medipol Üniversitesi Hipnoz Uygulaması Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifikalı Eğitim Programında Eğitimci ve Süpervizörlük yapmakta olan Dr. Öztürk çeşitli üniversitelerde ve ESH eğitimlerinde bu görevlerine devam etmektedir.

Sertifikalı Tıbbi Hipnotist, Tıbbi Hipnoz Eğitimcisi ve Süpervizörü, Akupunkturist, Pozitif Psikoterapist ve Aile Terapisti olan Dr. Ali Özden Öztürk, hipnozun tıptaki kullanımı ve tıbbın diğer branşlarıyla olan ilişkisi üzerine disiplinlerarası çalışmalarına devam etmektedir. Çeşitli üniversitelerdeki görevlerinin yanısıra 33 yılı aşkın süredir özel muayenesinde hizmet vermekte olup; AUCH© Metodunu Ağrı Yönetiminde, Hipnoanestezide ve Hipnozun Çeşitli Tıbbi Operasyonlarda Kullanımında (ağrısız doğum, sezaryen seksiyon, total histerektomi, kolesistektomi, göğüs kanseri vb. çeşitli operasyonlarda), Psikosomatik Bozukluklarda, Post Travmatik Stres Bozukluklarında, Sorunlu Alışkanlıkların Yönetiminde (alkol ve sigara bağımlılığı, obezite, uyku bozuklukları, kekemelik vb.) ve Pozitif Psikoterapi gibi tıbbın bir çok branşında bir tamamlayıcı tıp yöntemi olarak başarıyla uygulamaktadır.

Eğitimleri