Ozon Okulu

Tüm Eğitimler : Ozon Okulu

1 kurs bulundu
Görüntüle
Tüm Seviyeler

Ozon Okulu

HORMESİS TEORİSİ ve HORMESÖTİK TERAPİLER OZONUN TEMEL FİZİKO-KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ve ETKİ …

500.00

Ozon Okulu

3 dersleri
Tüm Seviyeler
Ne öğreneceksin
HORMESİS TEORİSİ ve HORMESÖTİK TERAPİLER
OZONUN TEMEL FİZİKO-KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ve ETKİ MEKANİZMALARI
OKSİDATİF STRESS-ANTİOKSİDAN SİSTEM-MİTOKONDRİYAL FONKSİYON ETKİSİ
OKSİJENİZASYON – HİPOKSİ ve PERFÜZYON, DETOKSİFİKASYON
OZON ve METABOLİK – ENZİMATİK - HORMON SİSTEMLERİ
OZON ve HÜCRE REJENERASYONU – DEJENERASYONU
OZON ve ENFLAMASYON CEVABI
OZON ve DOKU LATENT ASİDOZU
OZON ve ANALJEZİ
OZONUN ANTİMİKROBİK-DEZENFEKTAN OLARAK ETKİSİ
OZONUN KANSER ÜZERİNE ETKİSİ
SERUM FİZYOLOJİK OZON UYGULAMA YÖNTEMLERİ
MULTIPASS OZONLAMA</li>
OZON TEDAVİSİNDE DOZLAR ve TOKSİSİTE
TEDAVİ PROTOKOLLERİNİ BELİRLEME STRATEJİLERİ